Portret

nacworld is het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal en biedt de mogelijkheid om wereldwijd met andere christenen contacten aan te gaan en vriendschappen te onderhouden. nacworld richt zich op leden van de Nieuw-Apostolische Kerk. Leden van andere kerken en geloofsgemeenschappen zijn echter ook welkom. Het portaal is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Geschiedenis

nacworld is ontstaan uit een idee naar aanleiding van de Europese Jeugddag (EJD) van de Nieuw-Apostolische Kerk (21-24 mei 2009) in Düsseldorf. Uit het projectvoorstel van 29-10-2006:„In het interview in Johannesburg in 2006 sprak de Stamapostel betreffende de jeugddag 2009 over het belang van ontmoeten in de gemeenschap om „bij de jeugd het gevoel te wekken: We zijn er trots op nieuw-apostolisch te zijn". Onze visie is het om alle nieuw-apostolische jeugd in Europa en over de hele wereld de mogelijkheid te bieden om duurzame contacten over de landsgrenzen heen aan te gaan en te onderhouden ... "

In oktober 2007 vond een ontmoeting plaats in Heidelberg tussen jongeren uit verschillende aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk in het kader van de projectstart; in het vervolg hierop werd gesproken over functie- en designkeuze, programmeertaal, het juridische kader en bescherming van persoonsgegevens, opbouw van het team en communicatiestructuur, implementatie van de functies, public relations en nog veel meer. Na een jaar voorbereiding ging het portaal op 1 november 2008 onder de vlag van de EJT GmbH online. Reeds in mei 2009 diende het portaal tijdens de EJD in het internetcafé als platform voor contacten en uitwisseling tussen de deelnemers. nacworld is sindsdien steeds verder ontwikkelt. Sinds januari is de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal (Zürich, Zwitserland) de uitgever.

Missie

- nacworld is het sociale netwerk voor alle nieuwapostolische christenen en geïnteresseerden alsook voor mensen die de Nieuw-Apostolische kerk na staan over de hele wereld
- nacworld staat voor „one faith – one future“ – voor de versterking en bevordering van het gemeenschapsleven, het geloof alsook de visie en missie van de Nieuw-Apostolische Kerk
- nacworld staat voor christelijke waarden, voor een waardig en respectvol met-elkaar
- nacworld schept verbindingen en staat voor tolerante uitwisseling bij geloofs- en gezeldschapsbetreffende thema's over interesses en meningen zonder taal-, leeftijd-, cultuur- of religiegrenzen
- nacworld heeft geen commerciële belangen, is voor nacworld-leden kosteloos en wordt door de Nieuw-Apostolische Kerk gefinancierd
- nacworld beseft de waarde van persoonlijke gegevens en beschermt heel actief de minderjarige leden
- nacworld drijft op de vrijwillige en verantwoordingsvolle samenwerking van het team
- nacworld staat voor modern design, gebruikersvriendelijkheid en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van techniek

Talen

nacworld is als multilinguaal project beschikbaar in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans.

Groepenconcept

De Nieuw-Apostolische Kerk onderscheidt in haar internationale kerkelijk aanbod vier leeftijdscategorieën: kinderen, jeugd, mensen van middelbare leeftijd en senioren. Deze classificatie is door nacworld overgenomen en maakt een thematisch aanbod mogelijk; maar de mogelijkheid is eveneens aanwezig om contacten te leggen over de leeftijdsgrenzen heen.

Functies

nacworld biedt naast een eigen profielpagina met persoonlijke gegevens, contacten, interesses en kerkelijke activiteiten volgende functies:

- Schrijven en lezen van blogs
- Schrijven en lezen in gastenboeken
- Oprichten van en toetreden tot interessegroepen
- Tonen en aangaan van onderlinge relaties
- Tonen van andere leden en groepen
- Uploaden van foto's, filmbestanden, teksten ...
- Intern berichtensysteem

Registratie

Het gebruik van nacworld is niet commercieel en voor de leden volledig kosteloos. Er is geen financiering uit reclamegelden of sponsoring, er is geen premium-lidmaatschap en er zijn ook geen andere kosten aan verbonden.

Voorwaarde voor registratie bij nacworld is de opgave van een werkelijke naam, de geboortedatum, het geslacht alsmede een actief mailadres. Ieder lid heeft de beschikking over dezelfde functies: een eigen profielpagina maken, de pagina's van andere leden bezoeken en met anderen communiceren.

Bescherming van privégegevens

De zichtbaarheid van persoonlijke gegevens in het netwerk kan door ieder lid bij nacworld zelf worden ingesteld. Men kan zelf bepalen of gegevens als geboortedatum, contacten en foto's aan alle leden worden getoond, alleen aan eigen contacten of zelfs helemaal niet.

nacworld is niet geïndexeerd, wat inhoudt dat zoekmachines geen toegang hebben tot inhoud en profielgegevens van de leden.

Bescherming van minderjarigen

Ter bescherming van minderjarige leden worden persoonlijke gegevens niet getoond. De mogelijkheid om met minderjarigen contact op te nemen is beperkt en onderhevig aan meerdere criteria.

Nieuw-Apostolische Kerk

De Nieuw-Apostolische Kerk is een internationale christelijke kerk. Basis van haar leer is de heilige schrift. In 1863 is zij ontstaan uit de Katholiek-Apostolische Kerk en wordt sindsdien - zoals ook de eerste christelijke gemeenten - door Apostelen geleid. De wederkomst van Christus om zijn bruid te halen is een centraal bestanddeel van de nieuw-apostolische geloofsleer. Daarnaast zijn missie en naastenliefde belangrijke peilers.

De Nieuw-Apostolische Kerk hecht waarde aan de eigen verantwoording van haar leden. Ieder persoonlijk is alleen aan God verantwoording verschuldigd voor zijn handelen. Het evangelie van Christus biedt een heldere oriëntatie evenals de normen en waarden die de Tien Geboden geven.

De Nieuw-Apostolische Kerk is politiek neutraal en onafhankelijk. Ze wordt gefinancierd uit de vrijwillige giften van haar leden.

De Nieuw-Apostolische Kerk telt momenteel circa 11 miljoen leden.