Gedragscode

Voor het benemen van alle gebruikers van dit netwerk, voor inhoud van profielen en groepen, voor afbeeldingen en links en voor de omgang met gegevens die via het netwerk toegankelijk zijn gelden de volgende bindende regels:

1. Een respectvolle wijze van uitdrukken en een hoffelijke omgang met elkaar horen bij de fundamenten van ons netwerk. Overeenkomstig is het in ons netwerk niet toegestaan andere mensen in een negatief daglicht te stellen, te pesten of belachelijk te maken.

2. Publicaties die tegen het geldende recht ingaan zijn fundamenteel niet toegestaan.

3. Het herhaaldelijk toesturen van berichten is niet toegestaan wanneer de ontvanger aangegeven heeft dit niet op prijs te stellen.

4. Er mogen geen kettingbrieven, piramideschema’s, wedstrijden, loterijen, gokspellen o.i.d. verzonden c.q. organiseert worden.

5. Teksten in profielen of groepen moeten overeenkomen met de werkelijkheid. Inhoud van profielen en groepen evenals afbeeldingen en links mogen slechts voor privé doeleinden gebruikt worden. Gegevens die door andere gebruikers via het netwerk gepubliceerd worden mogen op geen enkele wijze verspreid worden.

6. Voor elke wijze van publicatie (gegevens, informatie, afbeeldingen enz.) evenals de gevolgen zijn de gebruikers in elk opzicht zelf verantwoordelijk.

7. Wanneer in een eigen profiel een afbeelding geplaatst wordt, moet de gebruiker daarop te herkennen zijn.

8. De gebruiker mag slechts inhoud publiceren waarvan hij de rechten bezit. Voor publicaties van derden is toestemming nodig.

9. Gebruikers mogen geen commerciële of politieke reclame publiceren.

10. Racistische, gewelddadige, politiekextreme, seksistische, discriminerende of anderzijds aanstootgevende publicaties, evenals publicaties waarin andere personen, bevolkingsgroepen of religieuze richtingen beledigd, vernederd of uitgescholden worden zijn niet toegestaan.

11. Naaktportretten en pornografische afbeelding van lichamelijk of seksueel geweld zijn niet toegestaan. Ook verboden zijn opnames van slachtoffers van geweldsdelicten, slachtoffers van oorlogshandelingen of van natuurrampen. Verder is het gebruik van door de wet verboden symbolen evenals afbeeldingen van geweldverheerlijkende situaties of oorlogshandelingen niet toegestaan.

12. Berichten moeten door de gebruiker vertrouwelijk behandeld worden. Ze mogen slechts met uitdrukkelijke toestemming van de afzender naar derden doorgestuurd worden.

13. Gegevens mogen niet zonder toestemming handmatig of automatisch voor het inwinnen van gegevens opgeslagen, bewerkt, veranderd, doorgestuurd, commercieel gebruikt of op andere wijze misbruikt worden.

14. Er mogen geen profielen in het netwerk en geen internetsites in het netwerk aangemaakt worden die er toe dienen informatie te vergaren, op te slaan, te bewerken, te veranderen, door te sturen of op andere wijze te misbruiken.

15. Er mogen geen virussen, links, programma’s of andere zaken gebruikt of verspreid worden die in strijd zijn met de algemene voorwaarden van nacworld.

16. Het bekend maken en de uitwisseling van paswoorden, codes en serienummers zijn op het platform niet toegestaan.

17. Er mogen geen technische aanvallen ondernomen worden om gegevens van een individuele gebruiker geheel of gedeeltelijk te veranderen, te misbruiken, te wissen of op andere wijze te beschadigen. Ook technische aanvallen op platformen van de Nieuw-Apostolische Kerk of de databank van het netwerk zijn in elke vorm verboden.

18. Als toevoeging op de gedragscode is de gebruiksvoorwaarde te raadplegen.

In het geval van vergrijpen

1. Een schendig tegen de gebruiksvoorwaarde of de gedragscode heeft een waarschuwing tegen de gebruiker, een tijdelijke of permanente ban van zijn profiel of een verwijdering van het profiel tot gevolg.

2. Profielen die een andere dan de werkelijke identiteit van de gebruiker weergeven, worden zonder waarschuwing bij het eerst vergrijp verwijderd.

3. De Nieuw-Apostolische Kerk als uitgever van nacworld houdt zich voor een profiel of een groep bij een vergrijp direct en zonder het verstrekken van een waarschuwing te verwijderen.

4. Bij het verwijderen van een oprichter van een groep stelt het nacworld-team één der groepsmoderatoren als nieuwe groepsoprichter aan. Is er geen moderator voor handen, wordt de langst actieve gebruiker in de betreffende groep als oprichter aangesteld.